Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti
Pomáhame už od r. 2004
Špecialisti na Bavorsko
Overení klienti
Profesionálny servis

Poponáhľajte sa! O ročné zúčtovanie dane nás môžete požiadať do 15.2.2017


Všetky naše opatrovateľky, ktoré s nami vycestovali minimálne na mesačný záskok v roku 2016 by si mali aj na Slovensku vysporiadať daň do 31.3. 2017

Sme si vedomí toho , že vysporiadanie dane nemusí byť pre každého jednoduchá záležitosť a preto vám s tým drahé naše opatrovateľky radi pomôžeme. Z vašej strany je potrebné nás najneskôr do 15. februára písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2016, ktoré za Vás radi vybavíme.

Stačí, aby ste mailom alebo poštou požiadali o zaslanie žiadosti. Následne obdržíte emailom (alebo poštou) tlačivo v slovenskom jazyku s názvom „ žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“

Ak ste v roku 2016 pracovali len pre našu spoločnosť, stačí keď za pomoci našej pracovníčky dané tlačivo vyplníte a my sa už o všetko postaráme. Žiaľ toto tlačivo je a môže byť vyhotovené len v slovenskom jazyku.

Po obdržaní vyplneného tlačiva sa o všetko postaráme a podáme za Vás podľa zákona do 31.3 daňové priznanie za rok 2016. Ak z tejto žiadosti vyplynie, že máte nárok na vrátenie časti dane, obdržíte tieto peniažky najneskôr v májovej výplate.

 Ak ste v roku 2016 pracovali  aj pre inú spoločnosť na SLOVENSKU máte tri možnosti:

  1. Ročné zúčtovanie Vám vyhotoví iný zamestnávateľ u ktorého ste v roku 2016 pracovali
  2. Ak máte záujem o to, aby sme Vám ročné zúčtovanie spracovali my, pošlite nám prosím najneskôr do 15. februára s Vašou žiadosťou aj potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od všetkých spoločností, pre ktoré ste na Slovensku v roku 2016 pracovali
  3. Daňové priznanie si spracujete sama

Ročné zúčtovanie dane za rok 2016 pre Vás nemôžeme vykonať v týchto prípadoch:

  1. O toto zúčtovanie nás nepožiadate emailom najneskôr do 15.2.2017
  2. Nepošlete nám doklady, ktoré od Vás budeme potrebovať najneskôr do 15.2.2017
  3. Mali ste počas roka 2016 aj iné príjmy z podnikania napr. na živnosť , prenajímate byt, čo sa tiež považuje za finančný príjem alebo ste mali v minulom roku príjem z inej podobnej činnosti

Ak Váš príjem za rok 2016 nepresiahol sumu 1901,67 eur a to nie len u nás ale celkovo zo všetkých zamestnaní na Slovensku spolu, nemáte zo zákona povinnosť podávať Daňové priznanie.

SUNSET rada:  Podať daňové priznanie sa Vám v každom prípade oplatí, lebo Vám bude vrátená zaplatená dať.

V prípade, že by ste chceli požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, obráťte sa na Vášho koordinátora alebo na naše mzdové oddelenie, ktoré Vám zašle potrebné dokumenty.