Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti
Pomáhame už od r. 2004
Špecialisti na Bavorsko
Overení klienti
Profesionálny servis

Informácie

Základné informácie o obchodnom partnerstve

Čo je to SunSet obchodné partnerstvo?

Je to jedinečný koncept spolupráce medzi spoločnosťou SunSet a opatrovateľkou, založený na jednoduchých a jasných zmluvných podmienkach a na transparentnom finančnom ohodnotení.

Žiadne zrážky odvodov alebo daní. Zmluvne dohodnutá denná sadzba je NETTO a podľa počtu odrobených dní prevedená vždy do 10-teho nasledujúceho kalendárneho mesiaca na účet opatrovateľky.

SunSet ako Váš obchodný partner pre opatrovanie v Nemecku Vám zabezpečí nepretržitý prísun klientov so záujmom o Vaše opatrovateľské služby a navyše Vám poskytne bezplatné poradenstvo v súvislosti so založením a vedením živnosti v Nemecku.

Kto SunSetu dôveruje, ten bezstarostne a spokojne v Nemecku opatruje!

Kto môže byť obchodným partnerom spoločnosti SunSet?

SunSet vstupuje do obchodného partnerstva výlučne s opatrovateľkami, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia. Pokiaľ ešte nemáte potrebné živnostenské oprávnenie ale máte záujem o obchodné partnerstvo so spoločnosťou SunSet, nevadí. Kontaktujte nás a my Vám radi poradíme ako na to.

Čo je to živnosť?

Živnosť alebo živnostenské podnikanie je druh podnikania, ktoré sa riadi živnostenským zákonom. Živnosť je pravidelná samostatná činnosť vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť za účelom zisku.

Čo to v praxi pre Vás znamená?

To znamená, že Vy ako živnostnícka si sama určujete kedy budete pracovať, kde budete pracovať a za aký honorár. Sama si určujete podmienky opatrovania. Neplatíte žiadne nútené odvody. Ako živnostníčka si môžete Vašu cestu do rodiny (a neskôr aj cestu domov) zabezpečiť sama, podľa Vašich preferencií.

Výhody a podmienky obchodného partnerstva

Výhody

 1. obchodná zmluva poskytuje väčšiu slobodu opatrovateľke pri určovaní zmluvných podmienok a výšky honoráru. Výšku Vášho honoráru si môžete určovať a vyjednávať samostatne
 2. vyššia, jasná a transparentná odmena 40,00 € - 65,00 €/deň NETTO t.j. 1200,00 € - 1950,00 €/mesiac/NETTO v závislosti od Vašich jazykových znalostí a opatrovateľských skúseností a samozrejme od finančných možností klienta
 3. prihlásenie živnosti v Nemecku je administratívne nenáročné. V prípade záujmu Vám radi a bezplatne poradíme ako na to.
 4. termín prevodu honoráru už 10-teho nasledujúci mesiac
 5. legálnosť – pracujete legálne v Nemecku
 6. nepotrebujete formulár A1
 7. získate úrazové poistenie v Nemecku
 8. získate komerčné zdravotné poistenie v Nemecku
 9. poistenie zodpovednosti za škodu v Nemecku
 10. zákonné zdravotné poistenie Vám v domovskej krajine ostáva
 11. žiadne nútené odvody – sama rozhodujete či a ako si budete šetriť na dôchodok
 12. dane – pokiaľ neprekročíte stanovenú minimálnu hranicu pre vznik daňovej povinnosti, nebudete platiť v Nemecku žiadne dane

Podmienky

 1. Vyplnenie nezáväznej žiadosti o obchodné partnerstvo na našej stránke
 2. Ak už máte živnostenské oprávnenie v Nemecku zašlite prosím Vás živnostenský na našu adresu: info@sunsetpartner.eu
 3. Pokiaľ ešte nemáte živnostenské oprávnenie a zvažujete prihlásenie živnosti v Nemecku, neváhajte sa na nás obrátiť.