Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti
Pomáhame už od r. 2004
Špecialisti na Bavorsko
Overení klienti
Profesionálny servis

Koronavírus


Milé opatrovateľky a opatrovatelia,

Touto cestou by sme sa Vám chceli prihovoriť v týchto dňoch, kedy sa každý deň dozvedáme nové znepokojujúce informácie v médiách v súvislosti s rýchlym šírením koronavírusu.

Napriek tomu, že ide o vírusové ochorenie, ktoré je prirovnávané k chrípke, môže mať pre niektoré skupiny ľudí (seniori, ľudia ktorí trpia aj na iné ochorenia alebo prekonali závažné ochorenie)  toto ochorenie fatálne následky.

Vlády jednotlivých krajín prijímajú krízové preventívne opatrenia, s cieľom zabrániť šíreniu epidémie.

Uzatvárajú sa školy, rušia sa spoločenské, kultúrne a športové podujatia, firmy nariaďujú zamestnancom prácu z domu.

My v SunSete rešpektujeme a plne podporujeme všetky tieto opatrenia. Ľudia ktorí prišli z rizikových oblastí, prišli do styku s nakazeným alebo majú podozrenie na koronavírus by sa mali zachovať zodpovedne a ostať v 14-dňovej domácej karanténe aby neohrozili tých, ktorým toto ochorenie môže najviac ublížiť t.j. svojich rodičov a starých rodičov.

Zároveň si ale treba uvedomiť, že nemôžeme všetci ostať doma a čakať týždne, mesiace kedy toto ochorenie pominie. Deti sa rodia každý deň, niekto musí byť pri pôrodoch. Ľudia trpia aj na iné vážne choroby a sú odkázaní na pomoc iných ľudí, niekto im pomôcť musí. Nemôžeme jednoducho všetko zavrieť alebo vypnúť a ostať všetci doma a sledovať správy. Ak všetko zavrieme, tak ani tie správy nebude mať kto odvysielať..

Keď táto epidémia pominie, život opäť naskočí do zabehnutých koľají a my všetci budeme musieť platiť účty a úvery tak ako doteraz.

Preto milé naše opatrovateľky ak momentálne váhate, či ostanete doma, bez práce a bez zárobku alebo vycestujete k našim klientom, ktorí sú odkázaní na Vašu pomoc, pripájame Vám niekoľko dôvodov na zváženie, predtým ako sa definitívne rozhodnete:

Cesta do zamestnania od dverí k dverám – v ktorom inom povolaní zamestnanca vyzdvihne auto pred domom a zavezie ho do práce? SunSet s cieľom zníženia rizika nákazy bude opatrovateľky prednostne prepravovať v spolupráci s overenými osobnými prepravcami, všade kde to bude možné.

Výkon práce „doma“ u klienta – veľké firmy odporúčajú svojim zamestnancov v rámci preventívnych opatrení „home office“ t.j. prácu z domu. Naše opatrovateľky majú  „home office“ celý rok, keďže prácu vykonávajú v domácnosti klienta. Počas výkonu práce prichádzajú do styku maximálne s rodinnými príslušníkmi klienta alebo pracovníkmi ambulantných opatrovateľských služieb. Takže pravdepodobnosť nákazy počas výkonu práce v DE je pre naše opatrovateľky veľmi nízka.

Koronavírus je životne nebezpečný predovšetkým pre starých a chorých ľudí – z dostupných štatistík z krízových regiónov  je známe, že kritický priebeh má koronavírus hlavne u seniorov nad 60 rokov a ľudí ktorí súčasne trpia na iné závažné ochorenie (cukrovka, kardiovaskulárne ochorenia, chronické ochorenia dýchacích ciest, rakovina atď). U zdravého človeka má vírus mierny priebeh, podobný chrípke. Dobrý zdravotný stav opatrovateľky je v SunSete základným predpokladom pre vyslanie opatrovateľky do Nemecka.

Ženy sú voči koronavírusu odolnejšie – to, že je ženský organizmus odolnejší voči vírusom ako mužský je všeobecne známe. Túto skutočnosť potvrdzujú aj aktuálne štúdie koronavírusu. Ak sa vírusom nakazí žena, v porovnaní s mužmi toto ochorenie ženský organizmus lepšie znáša.

V spolupráci s našimi obchodnými partnermi sa postaráme o to, že budete pracovať len v overených rodinách, kde budú zabezpečené vyššie hygienické štandardy.